Ett tack och en önskan

2017 börjar lida mot sitt slut, och det är hög tid för en liten tillbakablick. 2017 var året då Process Advokatbyrå fyllde 10 år, vilket firades med en jubileumsfest. Vi kan konstatera att det även var ett år då vår varumärke ytterligare har stärkts. Vi har varit mer synliga på sociala medier än tidigare. Även dagspressen [...]

By | 2017-12-31T13:53:58+00:00 december 31st, 2017|

Advokat Emilie Hillerts artikel publicerad på SVT.

Om att Rättssäkerhet är oerhört viktigt, att rättssäkerheten på migrationsrättens område är en högaktuell fråga och mycket debatterad, samt att alla, oaktat vilken uppfattning man har i sak, rimligtvis måste kunna enas om att en diskussion om rättssäkerhet måste föras utifrån korrekta fakta. https://www.svt.se/opinion/advokat-emilie-hillert-om-ratt

By | 2017-10-31T13:33:58+00:00 oktober 31st, 2017|

Barnets bästa – fina ord att sova gott på

Av Utlänningslagens första kapitels tionde paragraf framgår explicit att barnets bästa ska beaktas i alla ärenden som rör barn. Hänsyn ska tas till vad barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Visst låter det fint. Men det handlar om några fina ord på ett papper som låter de ansvariga sova gott om [...]

By | 2017-10-20T15:24:41+00:00 oktober 20th, 2017|

Ytterligare en fotbollssuprter frikänns från våld mot tjänsteman

Södertörns tingsrätt ogillade på måndagen ett åtal mot en fotbollssupporter rörande våld mot tjänsteman i samband med ett derby på Tele2 arena. Åtalet byggde endast på en polismans vittnesuppgifter och väcktes utan att det var klarlagt vilken polis som skulle ha blivit utsatt för brottet. Tingsrätten anser att åklagaren inte har lyckats visa att den [...]

By | 2017-10-18T11:32:54+00:00 oktober 18th, 2017|

Den ”nya gymnasielagen” – ger i vissa specifika fall ungdomar uppehållstillstånd

Den 1 juni 2017 öppnades det upp för barn och ungdomar som studerar att få stanna kvar i Sverige för att fullgöra sina studier. De nya bestämmelserna är begränsade att gälla de som har sökt asyl, är mellan 17-25 år och studerar på gymnasienivå. Därtill är det flera kriterier som måste vara uppfyllda. En grundläggande [...]

By | 2017-09-15T17:35:07+00:00 september 8th, 2017|

Emilie Hillert skriver i Svenska Dagbladet

Advokat Emilie Hillert skriver på Brännpunkt idag om de konkreta konsekvenserna av att skriva upp ett barn i ålder, och den tvivelaktiga myndighetsutövningen som orsakar åldersuppskrivningen. https://www.svd.se/advokat-jag-skams-over-vad-sverige-nu-gor   

By | 2017-08-28T10:05:31+00:00 augusti 27th, 2017|

Emilie Hillert publicerad i Expressen

Advokat Emilie Hillerts kritik mot Migrationsverkets underlåtenhet att erkänna kriget i Afghanistan har nu uppmärksammats av Expressen. I denna artikel utvecklas hennes synpunkter ytterligare. På Process Advokatbyrå kämpar vi för att lagen ska gälla alla, och således tillämpas även av Migrationsverket. http://www.expressen.se/nyheter/advokatens-kritik-mot-migrationsverket-erkann-att-det-ar-krig-i-afghanistan/    

By | 2017-08-28T09:56:49+00:00 augusti 25th, 2017|

Ny artikel av advokat Emilie Hillert publicerad på Magasinet Paragraf

I det hårda klimat som råder i Sverige krävs att fler gör sina röster hörda. Tiden att sitta tyst och knyta handen i fickan är förbi. Myndighetsutövningen kan inte anses förenlig med barnkonventionen. I vart fall saknar den helt förankring i ord som människovärde och humanitet. Den direkta konsekvensen är att barn far illa. De [...]

By | 2017-07-17T09:19:43+00:00 juli 17th, 2017|

Det borde inte ha något nyhetsvärde!

I dagarna har flera nyhetstjänster, däribland den tillhörande Sveriges Advokatsamfund, rapporterat om att en advokat i LVU-mål får ersättning för två klientbesök. Dvs advokaten får betalt för det arbete som utförts och för vilken ersättning yrkats. Liknande avgöranden har kommit med jämna mellanrum under det senaste halvåret. Det kan ju tyckas som en självklarhet för [...]

By | 2017-07-11T13:35:27+00:00 juli 11th, 2017|

Emilie Hillert publicerad på Magasinet Paragraf

Efter en genomgång av det drygt hundratals ärenden som just nu fyller mina aktskåp är bristerna i dagens asylsystem och Migrationsverkets handläggningstider återigen uppenbar. Just nu har jag klienter vars ärenden har varit färdiga för beslut sedan oktober 2015!  Så skriver advokat Emilie Hillert i sin första artikel som krönikör på Magasinet Paragraf. Emilie Hillert beskriver hur Migrationsverkets [...]

By | 2017-06-29T11:15:43+00:00 juni 29th, 2017|