Most Syrians lose their right to family reunion because of a lack of proper legal assistance – let us help you!

Since the 20th of July 2016 there is a temporary new law in Sweden affecting all asylum seekers in Sweden. My column today focuses on the Syrians´ rights, or rather the lack of rights, to family reunion.   According to the new law most asylum seekers will only be granted temporary residence permits instead of [...]

By | 2016-10-23T14:18:11+00:00 oktober 14th, 2016|

Vems sida är du på egentligen?

En fråga som jag fått några gånger är ”vems sida är du på egentligen”? Mitt svar är lika enkelt som det är självklart: Klientens! Oavsett vilket mål det handlar om, eller vilket uppdrag jag har, så är jag alltid på klientens sida till hundra procent. Frågan har sin bakgrund i att jag arbetar med ett par olika [...]

By | 2016-10-03T18:16:49+00:00 september 15th, 2016|

Det är hög tid för Migrationsverket att erkänna migrationsdomstolarna som överinstans och att följa dess rättstillämpning

Exemplen kan göras många. Ett av dem är de irakiska mandéernas avsaknad av internflyktsalternativ. Ett annat är iranska konvertiter. Migrationsverket fortsätter att göra samma bedömningar i en viss fråga, trots att migrationsdomstolarna om och om igen upphäver verkets beslut på grund av en motsatt bedömning i den aktuella frågan. Migrationsverkets fortsätter att göra samma bedömning som tidigare i [...]

By | 2016-09-15T19:57:23+00:00 december 10th, 2014|

Svenska myndigheter utvisar kristna till Irak – hög tid att införa generell asyl för kristna irakier

Den senaste tidens händelseutveckling avseende IS framtåg i Irak har knappast kunnat undgå någon. Enligt Migrationsverkets egen rapport har IS under det senaste halvåret lagt under sig så mycket som en tredjedel av Iraks yta. Flera rapporter vittnar om att religiösa minoriteter, däribland kristna, utsätts för en religiös rensning i de områden som IS kontrollerar och enligt FN är [...]

By | 2016-10-23T14:18:12+00:00 september 5th, 2014|

Allvarlig kritik mot Migrationsdomstolen i Luleå

Den 1 oktober 2013 inrättades landets fjärde migrationsdomstol vid Förvaltningsrätten i Luleå. Redan tre månader senare upphäver Migrationsöverdomstolen en av de domar som meddelats och återförvisar målet till migrationsdomstolen. Grunden är att Migrationsöverdomstolen funnit flertalet brister i domstolens handläggning. Migrationsöverdomstolen konstaterar att migrationsdomstolen borde ha tagit ställning till flera av klagandens yrkanden innan målet avgjordes, och att det borde ha stått [...]

By | 2016-09-15T19:57:09+00:00 februari 6th, 2014|

JO riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket som inte rättat sig efter en dom i en överinstans

Min huvudman skulle enligt ett lagakraftvunnet beslut från Migrationsverket utvisas. Hen erhöll senare uppehållsrätt. I en därefter dom meddelad av en migrationsdomstol konstaterades att hen hade uppehållsrätt i Sverige. Migrationsverket vidhöll att hen trots detta skulle utvisas och fortsatte arbetet med att verkställa utvisningen. Motiveringen var att domen var felaktig och att den inte heller vunnit laga kraft. Återigen [...]

By | 2016-09-15T19:58:11+00:00 april 12th, 2011|