Ny rapport styrker intensifierad konfliktaktivitet och stridigheter i Afghanistan

Den 16 juni 2017 kom Migrationsverkets landinformationsenhet Lifos med en ny rapport om Afghanistan. Enligt Lifos är syftet med rapporten primärt att ge stöd till strategiskt och operativt beslutsfattande inom Migrationsverket. Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys av situationen i Afghanistan med möjlig utveckling framöver. I rapporten uttalas explicit att informationen inte återspeglar Migrationsverkets [...]

By | 2017-06-21T15:55:01+00:00 juni 21st, 2017|

Fyra möjligheter att fälla barnen i RMVs utlåtanden

Av ett utlåtande från Rättsmedicinalverket framgår hur Rättsmedicinalverkets sannolikhetsskala ser ut i utlåtanden avseende medicinska åldersutredningar av ensamkommande flyktingbarn. Den så kallade sannolikhetsskalan ser ut som följer: Bedömningen av utförd undersökning visar att den undersökta är 18 år eller äldre Bedömningen av utförd undersökning talar starkt för att den undersökta är 18 år eller äldre [...]

By | 2017-06-21T09:27:23+00:00 juni 21st, 2017|

Dubbla möjligheter för RMV att skriva upp barn i ålder

Om Rättsmedicinalverkets nya metoder som tvärtemot vad som tidigare sagts inte innehåller någon sammantagen bedömning av två undersökningar, utan bara dubbla risker för uppskrivning i ålder. Vid införandet av de nya metoderna för medicinsk åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn talades det vitt och brett från myndigheternas håll om hur säkra de var. En av motiveringarna var [...]

By | 2017-06-19T16:57:47+00:00 juni 19th, 2017|

Asylsökande stängs in i containrar i Ungern

- Trots det bara tillfälligt stopp i överföringarna till Ungern I Ungern har man beslutat att ta alla asylsökande i förvar och stänga in dem i containrar längs med gränsen. Detta blev känt av internationella organisationer redan i mars. I slutet av mars fällde Europadomstolen Ungern för sin behandling av två asylsökande som hållits i [...]

By | 2017-06-07T15:10:12+00:00 juni 7th, 2017|

Migrationsverkets handläggare förstår helt enkelt inte

Transportstyrelsen beslutade 2017-02-01 att inte längre tillåta flygningar från Sverige till Irak. Grunden för beslutet är riskerna för det civila flyget i Irak. Säkerhetssituationen i Irak innebär för stora risker för flyg på marken och i luften ovan Irak. Transportstyrelsen har därför dragit tillbaka trafiktillstånden för alla flygbolag till Irak. Undertecknad har i egenskap av [...]

By | 2017-05-22T11:56:35+00:00 maj 22nd, 2017|

Uppehållstillstånd contra Uppehållsrätt

Bara den som är svensk medborgare har en obegränsad rätt att vistas i Sverige. Övriga personer behöver legalisera sin vistelse. I Sverige tillämpas två parallella system för när man har rätt att bosätta sig i Sverige. De heter uppehållstillstånd respektive uppehållsrätt. Uppehållsrätt gäller EU-medborgare och så kallade varaktigt bosatta i andra EU-länder. Det finns flera [...]

By | 2017-05-02T17:49:11+00:00 maj 2nd, 2017|

Låt er inte luras!

När ett barn ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en i Sverige bosatt förälder krävs den andra vårdnadshavarens samtycke. Den andra vårdnadshavaren ska då, enligt Migrationsverkets blankett, lämna sitt medgivande. Detta görs under rubriken ”Medgivande av den vårdnadshavare som inte tänker bosätta sig i Sverige”. Underskriften ska bevittnas. Det är av stor vikt [...]

By | 2017-04-24T09:39:34+00:00 april 24th, 2017|

Det är ju så man skäms!

Som asylsökande har du rätt till dagersättning under förutsättning att du inte har några egna pengar eller andra tillgångar och inte heller har någon annan inkomst. Dagersättningen varierar beroende på vilket boende Migrationsverket ordnar. Om du blir placerad på ett boende utan mat kan du få som högst få 71 kronor per dag. Om du [...]

By | 2017-04-21T11:33:37+00:00 april 21st, 2017|

Svårt att se skillnad på Migrationsverkets kompletteringsföreläggande respektive beslut

Innan Migrationsverket fattar beslut om att utvisa en person som har befunnit sig i Sverige med arbets- och uppehållstillstånd på grund av anställning skickar Migrationsverket i regel ut ett så kallat kompletteringsföreläggande. I detta anger Migrationsverket alla de brister som noterats i ärendet. Migrationsverket skriver även att bedömningen är att kriterierna inte är uppfyllda och [...]

By | 2017-04-20T11:07:13+00:00 april 20th, 2017|

Jätteviktigt att syrier berättar om personliga asylskäl

Det är jätteviktigt att de som flyr från Syrien är noga med att berätta för Migrationsverket om sina personliga erfarenheter och vad de personligen har varit utsatta för. Har de varit politiskt aktiva är det jätteviktigt att de berättar om det. Även den som har anklagats för att vara politiskt aktiv måste berätta om det. [...]

By | 2017-04-18T14:47:09+00:00 april 18th, 2017|