Återreseförbud utgör inte hinder mot att beviljas arbets- och uppehållstillstånd

En man hade tidigare sökt uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl. Ansökan hade avslagits och därtill hade Migrationsverket beslutat om avvisning med omedelbar verkställighet. Migrationsverket hade samtidigt även meddelat ett återreseförbud. Efter att ha lämnat landet ansökte mannen om arbetstillstånd och uppehållstillstånd på grund av anställning. Migrationsverket avslog ansökan. Som skäl uppgavs att Migrationsverket [...]

By | 2017-09-15T17:14:09+00:00 september 4th, 2017|

Även unga myndiga riskerar övergrepp i Afghanistan

Migrationsdomstolen i Göteborg meddelade 2017-08-01 en dom i målet UM 10236-16. Domen rörde en afghansk pojke som inte lyckats styrka sin minderårighet. Pojken var hazar och hade vuxit upp i Iran. Det var ostridigt i målet att pojken aldrig hade bott i Afghanistan eller haft någon hemvist där. Han hade vidare inga släktingar i den [...]

By | 2017-09-15T17:08:41+00:00 september 4th, 2017|

Ny artikel av advokat Emilie Hillert publicerad på Magasinet Paragraf

Advokat Emilie Hillert återigen publicerad i Magasinet Paragraf. Denna gång med en artikel om att det juridiskt finns utrymme att göra bedömningen att det är krig i Afghanistan. Det krävs ingen lagändring. Det behövs inga politiska beslut. Det enda som krävs är att Migrationsverket tillämpar det lagutrymme som redan finns, och applicerar den fakta som [...]

By | 2017-08-28T09:51:35+00:00 augusti 22nd, 2017|

Rekordlång väntan på asylbesked

Ibland verkar saker och ting hända så samtidigt att man funderar på om det verkligen bara kan vara en slump. I söndags skrev jag ett inlägg om de långa väntetiderna för mina asylsökande klienter. Idag kom en ny rapport av vilken det framgår att Migrationsverkets genomsnittliga handläggningstid för ensamkommande barn är 559 dagar. Handläggningstiderna har [...]

By | 2017-07-20T09:27:13+00:00 juli 20th, 2017|

Barns utveckling och livskvalité påverkas inte av att växa upp i en väpnad konflikt – enligt Migrationsverket

Jag företräder en barnfamilj från Afghanistan. Av Migrationsverkets beslutsmotivering kan explicit utläsas angående regionen de härstammar från att säkerhetssituationen är sådan att det råder väpnad konflikt. Det finns dock inget som tyder på att [familjen] löper risk att skadas med anledning av denna. Redan detta uttalande i sig kan kritiseras. Men det blir värre. Senare [...]

By | 2017-07-07T14:59:37+00:00 juli 7th, 2017|

Ny rapport styrker intensifierad konfliktaktivitet och stridigheter i Afghanistan

Den 16 juni 2017 kom Migrationsverkets landinformationsenhet Lifos med en ny rapport om Afghanistan. Enligt Lifos är syftet med rapporten primärt att ge stöd till strategiskt och operativt beslutsfattande inom Migrationsverket. Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys av situationen i Afghanistan med möjlig utveckling framöver. I rapporten uttalas explicit att informationen inte återspeglar Migrationsverkets [...]

By | 2017-06-21T15:55:01+00:00 juni 21st, 2017|

Fyra möjligheter att fälla barnen i RMVs utlåtanden

Av ett utlåtande från Rättsmedicinalverket framgår hur Rättsmedicinalverkets sannolikhetsskala ser ut i utlåtanden avseende medicinska åldersutredningar av ensamkommande flyktingbarn. Den så kallade sannolikhetsskalan ser ut som följer: Bedömningen av utförd undersökning visar att den undersökta är 18 år eller äldre Bedömningen av utförd undersökning talar starkt för att den undersökta är 18 år eller äldre [...]

By | 2017-06-21T09:27:23+00:00 juni 21st, 2017|

Dubbla möjligheter för RMV att skriva upp barn i ålder

Om Rättsmedicinalverkets nya metoder som tvärtemot vad som tidigare sagts inte innehåller någon sammantagen bedömning av två undersökningar, utan bara dubbla risker för uppskrivning i ålder. Vid införandet av de nya metoderna för medicinsk åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn talades det vitt och brett från myndigheternas håll om hur säkra de var. En av motiveringarna var [...]

By | 2017-06-19T16:57:47+00:00 juni 19th, 2017|

Asylsökande stängs in i containrar i Ungern

- Trots det bara tillfälligt stopp i överföringarna till Ungern I Ungern har man beslutat att ta alla asylsökande i förvar och stänga in dem i containrar längs med gränsen. Detta blev känt av internationella organisationer redan i mars. I slutet av mars fällde Europadomstolen Ungern för sin behandling av två asylsökande som hållits i [...]

By | 2017-06-07T15:10:12+00:00 juni 7th, 2017|

Migrationsverkets handläggare förstår helt enkelt inte

Transportstyrelsen beslutade 2017-02-01 att inte längre tillåta flygningar från Sverige till Irak. Grunden för beslutet är riskerna för det civila flyget i Irak. Säkerhetssituationen i Irak innebär för stora risker för flyg på marken och i luften ovan Irak. Transportstyrelsen har därför dragit tillbaka trafiktillstånden för alla flygbolag till Irak. Undertecknad har i egenskap av [...]

By | 2017-05-22T11:56:35+00:00 maj 22nd, 2017|