Rekordlång väntan på asylbesked

Ibland verkar saker och ting hända så samtidigt att man funderar på om det verkligen bara kan vara en slump. I söndags skrev jag ett inlägg om de långa väntetiderna för mina asylsökande klienter. Idag kom en ny rapport av vilken det framgår att Migrationsverkets genomsnittliga handläggningstid för ensamkommande barn är 559 dagar. Handläggningstiderna har [...]

By | 2017-07-20T09:27:13+00:00 juli 20th, 2017|

Barns utveckling och livskvalité påverkas inte av att växa upp i en väpnad konflikt – enligt Migrationsverket

Jag företräder en barnfamilj från Afghanistan. Av Migrationsverkets beslutsmotivering kan explicit utläsas angående regionen de härstammar från att säkerhetssituationen är sådan att det råder väpnad konflikt. Det finns dock inget som tyder på att [familjen] löper risk att skadas med anledning av denna. Redan detta uttalande i sig kan kritiseras. Men det blir värre. Senare [...]

By | 2017-07-07T14:59:37+00:00 juli 7th, 2017|

Ny rapport styrker intensifierad konfliktaktivitet och stridigheter i Afghanistan

Den 16 juni 2017 kom Migrationsverkets landinformationsenhet Lifos med en ny rapport om Afghanistan. Enligt Lifos är syftet med rapporten primärt att ge stöd till strategiskt och operativt beslutsfattande inom Migrationsverket. Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys av situationen i Afghanistan med möjlig utveckling framöver. I rapporten uttalas explicit att informationen inte återspeglar Migrationsverkets [...]

By | 2017-06-21T15:55:01+00:00 juni 21st, 2017|

Fyra möjligheter att fälla barnen i RMVs utlåtanden

Av ett utlåtande från Rättsmedicinalverket framgår hur Rättsmedicinalverkets sannolikhetsskala ser ut i utlåtanden avseende medicinska åldersutredningar av ensamkommande flyktingbarn. Den så kallade sannolikhetsskalan ser ut som följer: Bedömningen av utförd undersökning visar att den undersökta är 18 år eller äldre Bedömningen av utförd undersökning talar starkt för att den undersökta är 18 år eller äldre [...]

By | 2017-06-21T09:27:23+00:00 juni 21st, 2017|

Dubbla möjligheter för RMV att skriva upp barn i ålder

Om Rättsmedicinalverkets nya metoder som tvärtemot vad som tidigare sagts inte innehåller någon sammantagen bedömning av två undersökningar, utan bara dubbla risker för uppskrivning i ålder. Vid införandet av de nya metoderna för medicinsk åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn talades det vitt och brett från myndigheternas håll om hur säkra de var. En av motiveringarna var [...]

By | 2017-06-19T16:57:47+00:00 juni 19th, 2017|

Asylsökande stängs in i containrar i Ungern

- Trots det bara tillfälligt stopp i överföringarna till Ungern I Ungern har man beslutat att ta alla asylsökande i förvar och stänga in dem i containrar längs med gränsen. Detta blev känt av internationella organisationer redan i mars. I slutet av mars fällde Europadomstolen Ungern för sin behandling av två asylsökande som hållits i [...]

By | 2017-06-07T15:10:12+00:00 juni 7th, 2017|

Migrationsverkets handläggare förstår helt enkelt inte

Transportstyrelsen beslutade 2017-02-01 att inte längre tillåta flygningar från Sverige till Irak. Grunden för beslutet är riskerna för det civila flyget i Irak. Säkerhetssituationen i Irak innebär för stora risker för flyg på marken och i luften ovan Irak. Transportstyrelsen har därför dragit tillbaka trafiktillstånden för alla flygbolag till Irak. Undertecknad har i egenskap av [...]

By | 2017-05-22T11:56:35+00:00 maj 22nd, 2017|

Uppehållstillstånd contra Uppehållsrätt

Bara den som är svensk medborgare har en obegränsad rätt att vistas i Sverige. Övriga personer behöver legalisera sin vistelse. I Sverige tillämpas två parallella system för när man har rätt att bosätta sig i Sverige. De heter uppehållstillstånd respektive uppehållsrätt. Uppehållsrätt gäller EU-medborgare och så kallade varaktigt bosatta i andra EU-länder. Det finns flera [...]

By | 2017-05-02T17:49:11+00:00 maj 2nd, 2017|

Låt er inte luras!

När ett barn ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en i Sverige bosatt förälder krävs den andra vårdnadshavarens samtycke. Den andra vårdnadshavaren ska då, enligt Migrationsverkets blankett, lämna sitt medgivande. Detta görs under rubriken ”Medgivande av den vårdnadshavare som inte tänker bosätta sig i Sverige”. Underskriften ska bevittnas. Det är av stor vikt [...]

By | 2017-04-24T09:39:34+00:00 april 24th, 2017|

Det är ju så man skäms!

Som asylsökande har du rätt till dagersättning under förutsättning att du inte har några egna pengar eller andra tillgångar och inte heller har någon annan inkomst. Dagersättningen varierar beroende på vilket boende Migrationsverket ordnar. Om du blir placerad på ett boende utan mat kan du få som högst få 71 kronor per dag. Om du [...]

By | 2017-04-21T11:33:37+00:00 april 21st, 2017|