Ytterligare en supporter frikänns från våld mot tjänsteman

Igår frikände Södertörns tingsrätt en supporter som åtalats för bland annat våld mot tjänsteman. Supporten hade hamnat i bråk med motståndarsupportrar och kom kort därefter i närkontakt med en polis som försökte stoppa bråket. Polisen menade att supportern hade slagit henne i ansiktet med utsidan av handen, vilken supporten förnekade. Han vidgick dock att han [...]

By | 2016-11-10T14:53:05+00:00 november 10th, 2016|

Frikänd från skattebrott

Stockholms tingsrätt frikände i förra veckan en kvinna från skattebrott. Kvinnan hade underlåtit att deklarera inkomster från en enskild firma, motsvarande ett skattebelopp om ca 370.000 kr. Kvinnan hade mått mycket dåligt under den tid inkomsterna skulle ha deklarerats och tingsrätten fann mot den bakgrunden att kvinnan saknat uppsåt. Hon frikändes därför från skattebrott, men [...]

By | 2016-11-11T10:10:33+00:00 november 3rd, 2016|

Fotbollssupporter frikänns på grund av putativt nödvärn

Igår frikände Solna tingsrätt en fotbollssupporter som åtalats för våld mot tjänsteman i samband med ett derby i våras. Supporten vidgick att han slagit ett slag bakifrån mot polisen när denne försökte gripa en annan supporter före en match. Polisen var dock civilklädd och hade inte givit sig till känna på ett sätt som hade [...]

By | 2016-11-10T14:54:59+00:00 oktober 26th, 2016|

Har vi inte lärt oss något av Knutbymålet?

Alla vi som arbetar med brottmål vet att det har stor betydelse för utgången av målet vem det är som är åtalad. Personliga förhållanden som inte ska ha betydelse, såsom etnicitet, social ställning, förmåga att uttrycka sig mm, påverkar i vart fall på ett generellt plan hur domstolarna dömer. Den kanske mest utslagsgivande faktorn är [...]

By | 2016-11-02T11:35:48+00:00 oktober 26th, 2016|

Måste man godkänna förhör?

Polisen har sedan lång tid skapat och satt i system, en metod där en förhörsperson efter ett förhör tillsägs att godkänna förhöret. Normalt gör polisen anteckningar under förhöret, antingen med penna och papper, eller på en dator. Polisen antecknar då naturligtvis inte ordagrant allt som sägs, utan sammanfattar vad som sägs. Ofta antecknas inte frågorna, [...]

By | 2016-10-23T17:03:28+00:00 oktober 20th, 2016|

Advokatsamfundet positivt inställt till att barnkonventionen blir svensk lag

Diskussionen om att göra barnkonventionen till svensk lag torde inte ha undgått någon. Idag lämnade advokatsamfundet sitt remissvar. Advokatsamfundet uttalar att den rättsliga ställningen för barn i Sverige behöver stärkas. Även om advokatsamfundet påtalar en del problem och brister är samfundet därför positivt inställd till inkorporeringen, med undantag för en föreslagen straffbestämmelse. Detta för att [...]

By | 2016-10-18T11:06:46+00:00 oktober 18th, 2016|

Stärkt integritetsskydd för brottsoffer och brottsmisstänkta välkomnas

Den 1 oktober genomfördes flera ändringar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Ändringarna syftar till att ge parterna i ett brottmål ett stärkt integritetsskydd. Rent konkret innebär det att namn och andra personuppgifter på den som är misstänkt för brott och den som har utsatts för brott inte ska lämnas ut lika lättvindigt som förr, utan först [...]

By | 2016-10-23T14:18:09+00:00 oktober 14th, 2016|

Samtyckesregleringen

Sexualbrotten har på senare tid, kanske i större omfattning än någonsin tidigare, tagit plats i media och inte minst i sociala sådana. Inte minst kvällstidningarna tycks ha satt i system att publicera artiklar med mycket tveksam saklighet och balans kring händelser där misstänkta ”våldtäktsmän” försatts på fri fot, frikänts eller inte ens gripits. Artiklarna delas [...]

By | 2016-10-07T16:38:30+00:00 oktober 7th, 2016|

Vems sida är du på egentligen?

En fråga som jag fått några gånger är ”vems sida är du på egentligen”? Mitt svar är lika enkelt som det är självklart: Klientens! Oavsett vilket mål det handlar om, eller vilket uppdrag jag har, så är jag alltid på klientens sida till hundra procent. Frågan har sin bakgrund i att jag arbetar med ett par olika [...]

By | 2016-10-03T18:16:49+00:00 september 15th, 2016|

Polisen använder sig av medier för att svartmåla misstänkta

Debatten om samarbetet mellan journalister och polismän aktualiserar ett i flera avseenden allvarligt samhällsproblem. Jag menar inte de officiella mediekontakterna som sker genom polisens presstalesmän, utan de som sker informellt på initiativ av enskilda utredare eller polismän.  Detta hotar i förlängningen att urholka medborgarnas grundlagsskydd. Dessutom åsamkas många enskilda medborgare ett stort lidande. De senaste [...]

By | 2016-10-23T14:18:11+00:00 september 15th, 2016|